QCC — Quality construction & consulting

Rakennusalan asiantuntija- ja konsulttipalvelut ammattitaidolla

QCC Oy on pääkaupunkiseudul­la toimi­va raken­nusalan asiantun­ti­ja- ja kon­sul­toin­tiyri­tys, olemme sidos­ryh­mistä riip­puma­ton. Olemme vuosien var­rel­la rak­en­ta­neet vah­van teknisen asiantun­ti­ju­u­den joka mm. nopeut­taa pro­jek­tien läpi­menoaikaa, paran­taa laat­ua ja lisää tuot­tavu­ut­ta. QCC Oy on asi­akas­palvelukeskeinen yri­tys, joka tekee työtään ylpey­del­lä ja ammattitaidolla. 

Kenelle

Tar­joamme palveluita­mme taloy­htiöille, raken­nus­li­ikkeille ja yksi­ty­isille henkilöille, mut­ta myös vaku­u­tusy­htiöille ja kiin­teistön­väl­i­tysyri­tyk­sille.  Teemme ammat­ti­taitois­es­ti ja vah­val­la raken­nusalan tun­te­muk­sel­la esimerkik­si kos­teusmit­tauk­set, raken­nustekniset ana­lyysit, läm­pökam­er­aku­vauk­set ja kun­toarvioin­nit. Palvelui­himme kuu­lu­vat luon­nol­lis­es­ti myös asiantun­ti­japalve­lut, pro­jek­ti­valvon­ta ja ‑johto sekä konsultointi. 

Kenelle

Tar­joamme palveluita­mme taloy­htiöille, raken­nus­li­ikkeille ja yksi­ty­isille henkilöille, mut­ta myös vaku­u­tusy­htiöille ja kiin­teistön­väl­i­tysyri­tyk­sille.  Teemme ammat­ti­taitois­es­ti ja vah­val­la raken­nusalan tun­te­muk­sel­la esimerkik­si kos­teusmit­tauk­set, raken­nustekniset ana­lyysit, läm­pökam­er­aku­vauk­set ja kun­toarvioin­nit. Palvelui­himme kuu­lu­vat luon­nol­lis­es­ti myös asiantun­ti­japalve­lut, pro­jek­ti­valvon­ta ja ‑johto sekä konsultointi. 

Taloyhtiöille

Rakennusliikkeille

Yksityisille

Ota yhteyttä ammattilaiseen ja sovitaan tarpeisiisi sopivasta konsultaatiosta